Mezőségi népdalok

"Válaszúti hegy aljában..."

1. Válaszúti hegy aljában
Eltörött a lovam lába
||: Gyere rózsám fizesd meg a károm
Úgyis te leszel a párom. :||

2. Erre gyere ne menj arra,
Jobb út van erre, mint arra
||: Erre gyere szívemnek a párja
Adj egy csókot utoljára. :||

3. Páros csókot nem adhatok
Nem a te szeretőd vagyok
||: Páros csókot csak is annak adok
Kinek szeretője vagyok. :||

4. Nem úgy van most mint volt régen
Nem az a Nap süt az égen
||: Nem az a nap sej de nem az a hold
Nem az a szeretőm aki volt. :||

5. Aki volt már rég elhagyott
Szebbre vágyott, mint én vagyok
||: Szebbre vágyott hej, de még sem kapott
Még olyat sem mint én vagyok. :||

* * * * *

"Jaj de bajos egy párnára feküdni..."

1. Jaj de bajos egy párnára feküdni
Aki egymást nem igazán szereti
||: A párnának a két széle elszakad
A közepe tiszta újan megmarad. :||

2. Nincs édesebb a havasi dinnyénél
Nincs kedvesebb az első szeretőnél
||: Mert az első igazán tud szeretni
Másodikért de sokat kell szenvedni. :||

3. Ki az első szeretőjét elhagyja
Életében mindig csak azt siratja
||: Én is olyan szeretőmet hagytam el
Amíg élek soha nem felejtem el. :||

4. Tele van a temető árka vízzel
Tele van a szívem keserűséggel
||: Jó az Isten leapasztja a vizet
Visszahozza a régi szeretőmet. :||

5. He eljönnél ablakomba egy este
Megláthatnád a bánatot lefestve
||: Megláthatnád két halovány orcámat
Meghallhatnád hogy sóhajtok utánad. :||

* * * * *

"Nekem is volt édesanyám..." (Magyarszovát-Mezőség)

1. Nekem is volt édesanyám hej de már nincs
Mer' elvitte a szegedi hej de nagy árvíz
Három hete hogy a vízen, hogy a vízen halászok
Könnyeimtől még az eget se látom

2. Kihalásztam édesanyám selyem kendőjét
Négy sarkára rávarrattam hej, de a nevét
Közepébe fekete gyászt, fekete gyászt varrattam
Hogy tudják meg hogy én árván maradtam

3. Kicsi madár miért keseregsz hej de az ágon
Nem csak te vagy árva ezen a nagy világon
Nekem sincsen édesanyám, sem szeretőm, sem apám
Mégis a jó Isten gondot visel rám.

* * * * *

"Engem anyám úgy szeretett..." (Mezőség)

1. Engem anyám úgy szeretett,
Tejbe vajba feresztgetett
Keszkenőbe takargatott
Mégis idegennek adott

2. Édes volt az anyám teje
Keserű a más kenyere
Keserű is savanyú is
Jaj de sokszor panaszos is

3. Édesanyám sok szép szava
Kit fogadtam, kit nem soha
Megfogadnám de már késő
Mer az idegen az első

4. Bánatos hajóra ültem :||
A hajóval elmerültem :||
Bánatos az én életem
Hogy én fel nem cserélhetem
Felcserélném, de nincs kivel
Szívem nem talál senkivel

* * * * *

"A kalapom, a kalapom..." (Mezőség)

1. A kalapom, a kalapom félig selyem
De én aztat félre vágom úgy viselem
Nem búsulok, rámulatok
Úgyis tudom, hogy meghalok

2. Két fekete göndörszőrű lovam vagyon
Még az éjjel mind a kettőt elmulatom
Elmulatom nem sajnálom
Szerettelek, csak azt bánom

3. Tavaly ősszel meg akartam házasodni
A faluban nem akartak leányt adni
Mind azt mondják, hogy részeges vagyok
Rossz feleségtartó vagyok.

4. Mikor mentem Visa felé, Visa felé
Fánkot sütnek a leányok arra felé
A pánkából nem adtatok nem adtatok
Szakadjon meg a nyakatok.

5. Feleségem palatkai, palatkai,
Hogy a hideg ott rázza ki, ott rázza ki
Nem adott pénzt pálinkára
Sem a zacskóba dohányra.

6. Rég megmondtam kisangyalom csalfa legyél
A lábadra magas sarkú cipőt vegyél
Magas sarkú cipőt vettél
A világ csalfája lettél.

7. Szeretett a fene soha, fene soha
Csak megvoltam véled szokva, véled szokva
Úgy meg voltam véled szokva,
El sem felejtelek soha.

* * * * *

"Komámasszony kakasa..." (Válaszút-Mezőség)

1. Komámasszony kakasa, kakasa,
Felszállott a kapura, kapura,
Mind azt kukorékolja, rékolja,
Komámasszony de csalfa, de csalfa

2. Komámasszony tegyen úgy, tegyen úgy,
Én a kakas, kend a tyúk, kend a tyúk,
Guggoljon le nekem úgy, nekem úgy,
Mint a kendermagos kakasnak a tyúk.

3. Egy hagymáért nem adom, nem adom,
Pálinkáért a szegre fel akasztom,
Ha pálinkát ad az úr, ad az úr,
Hova akar oda szúr, oda szúr.

4. Kicsi róka, kicsi nyúl, kicsi nyúl,
Még a pap is odanyúl odanyúl,
Oda biza ne nyúljon, de nyúljon
Hogy a körme lehulljon, lehulljon.

5. Atya fiú szentlélek, szentlélek,
Én a paptól nem félek, nem félek,
Mer a pap is hibázik, hibázik,
Ha sötétbe érkezik, érkezik.

* * * * *

"Magas a dézsi temető..." (Mezőség)

1. ||: Magas a dézsi temető :||
Mellette egy sűrű erdő :||
Ott bujdosik a kedvesem
Odamegyek megkeresem.

2. ||: Jaj de sokszor, jaj de régen
Jártam egy virágos réten :||
Ott láttam egy kismadarat
Kérdeztem a galambomat.

3. ||: Azt mondta hogy látta, látta
Egy kislány keblére zárta :||
Ha elvette éljen vele
Csak előttem ne ölelje.

4. ||: Ha elvette éljen vele
Ölje meg a bú mellette :||
Öröme is annyi legyen
Amennyit ő csinált nekem.

* * * * *

"Nem úgy van most mint volt régen..." (Mezőség)

1. Nem úgy van most mint volt régen
Nem az a nap süt az égen
Nem az a nap, nem az a hold
Nem az a szeretőm ki volt
Aki volt már rég elhagyott,
Szebbre vágyott, de nem kapott

2. ||: Nem az a nap, nem az a hold
Nem az a szeretőm ki volt
:|| Szebbre vágyott, de nem kapott,
Még olyat se, mint én vagyok

3. Azt gondoltam míg a világ
Mindig ég a gyertyavilág
De már látom, hogy elalszik
Halálomat sokan lesik

4. Azért lesik halálomat
Vegyék el a galambomat
De én azért sem halok meg
Hogy a szívük szakadjon meg

5. Azt gondoltam eső esik,
De csak a szemem könnyezik
Az én szemem sűrű felhő
Onnan ver engem az eső

6. Hull előmbe, hull a földre,
Hull a gyászos kötényembe
Árkot mos a két orcámon
Mint a zápor az utcákon

* * * * *

"Hidegen fújnak a szelek..." (Ördöngősfüzes-Mezőség)

1.    ||: Hidegen fújnak a szelek :||
||: Hidegen fújnak a szelek
Azok nem jót jelentenek :||

2.    ||: Szabad élet szabad madár :||
||: Szabad élet szabad madár
Jaj de szép ki szabadon jár :||

3/4.  ||: Járnék én is ha járhatnék :||
||: Járnék én is ha járhatnék
Ha magamban szabad lennék :||

5.    ||: Nem vagyok magamban szabad :||
||: Nem vagyok magamban szabad
Kezemen, lábamon lakat :||

6.    ||: Hidegen fújnak a szelek :||
||: Hidegen fújnak a szelek
Azok nem jót jelentenek :||

* * * * *

"Verjen meg az Isten rózsám..." (Mezőség)

1. Verjen meg az Isten rózsám,
Mert nem voltál igaz hozzám
La la la ...

2. Szomorítson meg az Isten,
Mikor semmi bajod nincsen
La la la ...

3. Verjen meg az Isten rózsám,
Mert nem voltál igaz hozzám
La la la ...

4. Szomorítson meg a halál,
Mikor jó kedvedben talál
La la la ...

5. Szomorítson meg az Isten,
Mikor semmi bajod nincsen
Szomorítson meg a halál,
Mikor jó kedvedben talál.

6. Verjen meg az Isten rózsám,
Mert nem voltál igaz hozzám
La la la ...

7. Szomorítson meg az Isten,
Mikor semmi bajod nincsen
La la la ...

8. Rózsám voltál, de már nem vagy
Akié vagy, azzal hervadj
La la la ...

9. Úgy hervadj el mint a rózsa
Eszembe ne jussál soha
La la la ...

* * * * *

"Én az éjjel nem aludtam egy órát..." (Mezőség)

1. Én az éjjel nem aludtam egy órát
Hallgattam a régi babám panaszát,
Éjfél után sejehaj, kezdtem elszenderedni,
Jaj de bajos, ki egymást nem szereti

2. Úgy meguntam ezt a legényt szeretni,
De még jobban a gyűrűjét viselni,
Csütörtökön, sejehaj, megmondom az anyjának
Köszönöm a jóságát a fiának.

3. Verje meg az Isten a te anyádat
Mert csinálta bolonduljak utánad.
Zúgjál erdő, sejehaj, csendülj mező, falevél
Szeresd babám, kit idáig szerettél.

4. Szivaroztam, megégettem a számat.
Odahaza más öleli a babámat.
Más öleli, sejehaj, másnak ül az ölébe,
Más kacsingat két fekete szemébe.

5. Széles a víz, keskeny a híd felette,
Rólad babám minden gondot leveszem
Úgy felejtsem, sejehaj, hogy még eszembe sem jutsz
Jóságodért fizessen meg, meg a Jézus

* * * * *

"Diófából van a babámnak ágya..." (Magyarszovát-Mezőség)

Lassú cigánytánc

1. Diófából van a babámnak ágya
Ha rá ülök, hajlik mind a négy lába
||: Régi babám, tedd az ágyat, tedd az ágyat a falig
Tied voltam, tied leszek halálig :||

2. Édesanyám volt az oka mindennek
Mért nem adott engem a szeretőmnek
||: Adott volna engem oda, engem oda csak annak
Kit a szívem kiválasztott magának :||

3. De szeretnék az égen csillag lenni
Ott is csak a hajnal csillaggal járni
||: Éjfél után megkerülném, megkerülném az eget
Hogy tudjam meg, hogy a babám kit szeret :||

4. Kimentem a selyemrétre kaszálni
De nem tudtam én a szénát levágni
||: Mert nem látszott a sok sárga virágtól
Régi babám, hogy búcsúzunk egymástól :||

* * * * *

"Már Füzesből kihajtották a nyájat..." (Ördöngősfüzes - Mezőség)

1. Már Füzesből kihajtották a nyájat
Elvitték a rózsámat katonának
Elment a nyáj onnan alól ide maradt a babám :||
Jaj Istenem, csak még egyszer láthatnám. :||

2. El kell menni masírozni messzire
Itt kell hagyni a babámat nincs kire
Reád bízom édes, kedves, jó kenyeres pajtásom :||
Éljed vele világidat nem bánom. :||

3. Cuki kurva kibököm a szemedet
Megittad a nyári keresetemet
Kit megittál, kit megettél, kit a farodra tettél :||
Egy legénynek selyem zsebkendőt vettél. :||

4. Azért vettem, hogy tegye a zsebébe
Egyszer-másszor hadd jussak az eszébe
Azért vettem - sejehaj - hogy tegye a zsebébe :||
Egyszer-másszor jussak az eszébe. :||

* * * * *

"A múlt nyáron nem volt eső..." (Mezőség)

Csárdás:

1. A múlt nyáron nem volt eső
Nem is termett jó legelő
Ajla ... la ... la ...

2. Irigyeim sokan vannak
Mint a kutyák, úgy ugatnak
Adok nekik víg napokat
Hogy ugassák ki magukat
Ajla ... la ... la ...

* * * * *

"Fehér fuszulyka-virág..." (Mezőség)

1. Fehér fuszulyka-virág,
Ne jöjj hozzám napvilág,
Gyere hozzám setétbe,
Akkor ülj az ölembe.

2. Ha te tudnád, amit én,
Ki babája vagyok én,
Te is sírnál nem csak én,
Keservesebben mint én.

3. Egyszer jártam nálatok,
Leszakadt az ágyatok
Úgy recsegett, ropogott,
A szalmája szotyogott.

* * * * *

"Es' az eső szép csendesen..." (Szék-Mezőség)

Négyes

1. Es' az eső szép csendesen
Ne sírj rózsám keservesen
Ne sírj rózsám keservesen
Majd megsegít a jó Isten

2. Szennyes ingem, szennyes gatyám
Mezőségen lakik anyám
Nincsen fája, se hamuja
Hogy az ingem megszapulja

3. Ne nézd, hogy én szennyes vagyok
Mert szívembe nincsen mocsok
Ez az egy pecsét benne van
Szeretlek én, rózsám, nagyon

* * * * *

Ez a világ olyan világ.

Ez a világ olyan világ... "

1. Ez a világ olyan világ,
Mint a mogyorófa virág
||: Sokat ígér keveset ád,
Amit ád is keserűt ád :||

2. Nézem a csillagos eget,
Sírok alatta eleget
||: Sírok titkon mit más nem lát
Könnyem arcomra árkot ás. :||

3. Én Istenem teremtettél,
Egy víg napot nem rendeltél,
||: Nézem az eget és a földet,
S eszem árva kenyeremet. :||

4. Mások élnek oly csendesen
Én csak sírok keservesen
||: Nézem a csillagos eget,
Sírok alatta eleget. :||

5. Sírok titkon mit más nem lát
Könnyem arcomra árkot ás
||: Nézem az eget és a földet
Eszem az árva kenyeret. :||
 

Közelgő rendezvények

No current events.

Kapcsolat

Ungarischer Tanzhausverein Schweiz
Svájci Magyar Táncház Egyesület