VAJDASZENTIVÁNYI

Lassú

Édesanyám, ha meguntál tartani,
(sej, de) Vigyél engem a vásárba eladni.
(s) Adjál oda a legels? kér?mnek,
Ha nem adtál a régi szeret?mnek.

Régi babám, ha meguntál szeretni,
Szabad néked más szeret?t keresni,
Adjon Isten szebbet, jobbat nálamnál,
De énnekem csak olyant, mint te voltál.
Keress olyant kinek ökre, szekere,
Száz patikát gazdagítson bel?le.

Édesanyám, hol van az az édes téj,
Amelyikkel katonának neveltél.
Adtad volna tejedet a lányodnak,
Ne növeltél volna fel katonának.

Sárga dinnye, görög dinnye hajastul, (inastul)
Nem vagyok én a babámmal haragba.
(Haragszik rám a szeret?m annyostul)
Ha haragszik, haragudjék magára,
Nem szorultam még a büszke lányára.

Árok, árok, de mély árokba estem,
Rólad babám minden gondom levettem.
Úgy levettem, soha eszembe sem jutsz,
Jóságodért fizessen meg a Jézus.

Haza felfele áll a szekerem rúdja,
Hazamegyek azt az Isten is tudja.
Megfordítom a szekerem elejét,
Ölelem a göndör hajú menyecskét.

Édesanyám, ha meguntál tartani,
Vigyél engem a vásárba eladni.
Adjál oda a legels? kér?mnek,
Ha nem adtál a régi szeret?mnek.

Régi babám, ha meguntál szeretni,
Szabad néked más szeret?t keresni,
Keress olyant kinek ökre, szekere,
Száz patikát gazdagítson bel?le.

Keserű víz nem hittem, hogy édes légy,
Régi babám nem hittem, hogy csalfa légy.
Csalfasággal csaltad meg a szívemet,
A jó Isten borítsa rád az eget.

Két fekete göndör hajú lovam vagyon,
Még az éjjel az egyiket elmulatom.
Elmulatom, bizony nem sajnálom,
Szerettelek, csak azt bánom.

Irígylik a bajúszomat, bajúszomat,
Azt a kicsi vagyonomat, vagyonomat.
Kipödröm a bajúszom két végét,
Úgy megyek az utcán végén.

Édesanyám, ha meguntál tartani,
Vigyél engem a vásárba eladni.
Adjál oda a legels? kér?mnek,
Ha nem adtál a régi szeret?mnek.

Jaj, de bajos egy párnára feküdni,
Aki egymást nem igazán szereti.
A párnának a két széle elszakad,
A közepe tiszta újan megmarad.

Nincs édesebb a havasi dinnyénél,
Nincs kedvesebb az els? szeret?nél.
Mert az els? igazán tud szeretni,
Másodikért de sokat kell szenvedni.

Titkon nyílik, titkon hervad a rózsa,

Bárcsak soha se szerettelek volna.
Hagytál volna békét a szerelemnek,
Jobb lett volna szegény árva szivemnek.

Egyik árokból a másikba estem,
Rólad babám minden gondom leveszem.
Úgy leveszem, soha eszembe se jutsz,
Jóságodért fizessen meg a Jézus.

Édesanyám adjon Isten jó estét,
Hazahoztam ezt a barna menyecskét
Nem azért, hogy szeretem,
Szegény vagyok boldogságot kerestem.

Sebes forgó/forgatós

Akkor szép az erd?, mikor zöld,
mikor a vadgalamb benne költ.
||:Olyan a vadgalamb, mint a lány,
sírva sétál a párja után.:||

Ezt a kerek erd?t járom én,
Ezt a barna kislányt várom én.
||:Ez a barna kislány viola,
én vagyok a vigasztalója:||

Erre gyere rózsám, nincsen sár,
az ajtómon nincsen semmi zár.
||:Az ajtómon van egy fakilincs,
jaj Istenem, még szeret?m sincs.:||

Megvágtam az újjam, jaj de fáj,
fügefa levelet tettem rá.
||:Fügefa levele, gyógyítsd meg,
gyere kisangyalom, csókolj meg.:||

Jaj, de sokat áztam, fáradtam,
mikor házasodni akartam.
||:Nem találtam kedvemre valót,
csak az a szeret?m, ki régen volt.:||

Téged látlak mindig álmomba',
álmom után minden dolgomba'.
Ha sóhajtok érted, a panasz,
ha örülök érted, vagyon az.

 

Kommende Veranstaltungen

Kontakt

Ungarischer Tanzhausverein Schweiz
Svájci Magyar Táncház Egyesület